مهارت های بی نظیر اوزیل

به او لقب پادشاه پاس را داده اند و از سوی فیفا آقای پاس گل جهان معرفی شده است ......

به او لقب پادشاه پاس را داده اند و از سوی فیفا آقای پاس گل جهان معرفی شده است.

مسوت اوزیل قابلیت بازی با توپ، پاس های عالی و قدرت دید بالایی دارد.

در این ویدیو برخی از مهارت های او بطور مستند به تصویر کشیده شده است.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال