مهارت های دفاعی «خسوس والخو»، جدیدترین خرید «رئال مادرید»

رئال مادرید در آخرین خریدش موفق شد خسوس والخو، مدافع فرانکفورت را جذب کند ......

رئال مادرید در آخرین خریدش موفق شد خسوس والخو، مدافع فرانکفورت را جذب کند. منتخبی از بهترین حرکات دفاعی این بازیکن را ببینید.

تگ ها


خسوس وایخو رئال مادرید لالیگا فوتبال