مهارهای استثنایی «جیانلوئیجی بوفون» در فصل 2017-2016

جیانلوئیجی بوفون در چهل سالگی هنوز هم مانند جوانان بیست ساله شور و شوق دارد و چیزی هم از مهارتش کم نشده است ......

جیانلوئیجی بوفون در چهل سالگی هنوز هم مانند جوانان بیست ساله شور و شوق دارد و چیزی هم از مهارتش کم نشده است. بوفون در این فصل بارها درخشید تا تیمش هم در آستانه کسب ششمین قهرمانی سری آ باشد و هم به فینال لیگ قهرمانان برسد. بهترین مهارهای این سنگربان تمام نشدنی را با هم ببینیم.

تگ ها


جان لوئیجی بوفون یوونتوس سری آ فوتبال