مهارهای برتر «ایکر کاسیاس» در پورتو (2017-2016)

در این ویدیو می تونید منتخب مهارهای برتر کاسیاس را در فصل 2016-2017 ببینید ......

در این ویدیو می تونید منتخب مهارهای برتر کاسیاس را در فصل 2016-2017 ببینید. کاسیاس 34 ساله در این فصل عملکرد درخشانی داشته و در 34 بازی تونسته 19 بار دروازه اش رو بسته نگه دارد.

تگ ها


سری آ فوتبال