مهارهای برتر ترشتگن در بوندسلیگا

مروری داریم به عملکرد مارک آندره تراشتگن دروازهبان 25 ساله تیم بارسلونا از زمان شروع به بازی در تیم دوم باشگاه مونشنگلادباخ تا پیوستن به تیم ملی زیر 19 سال آلمان و اوج گرفتن تا سنگربانی بارسلونا ......

مروری داریم به عملکرد مارک آندره تراشتگن دروازه‌بان 25 ساله تیم بارسلونا از زمان شروع به بازی در تیم دوم باشگاه مونشنگلادباخ تا پیوستن به تیم ملی زیر 19 سال آلمان و اوج گرفتن تا سنگربانی بارسلونا.

تگ ها


مارک آندره‌ تراشتگن بارسلونا لالیگا فوتبال