مهارهای برتر «جو هارت» در تمرینات

جو هارت، دروازه بان تیم ملی انگلیس پس از فصلی متوسط در تورینو به وستهم پیوست ......

جو هارت، دروازه بان تیم ملی انگلیس پس از فصلی متوسط در تورینو به وستهم پیوست. مروری بر بهترین مهارهای او در تمرینات داشته باشیم.

تگ ها


جو هارت وستهام لیگ برتر فوتبال