مهارهای برتر «داوید دخیا» 2017-2016

داوید دخیاف دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد به اعتقاد بسیاری در کنار نویر بهترین سنگربان جهان است ......

داوید دخیاف دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد به اعتقاد بسیاری در کنار نویر بهترین سنگربان جهان است. مهارهای برتر او در فصل اخیر لیگ برتر را ببینیم.

تگ ها


داوید دخیا منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال