مهارهای برتر هفته دهم MLS

هفته دهم لیگ فوتبال آمریکا با صدرنشینی تورنتو در کنفرانس غرب و دالاس در کنفرانس شرق همراه بود ......

هفته دهم لیگ فوتبال آمریکا با صدرنشینی تورنتو در کنفرانس غرب و دالاس در کنفرانس شرق همراه بود. مهارهای برتر این هفته را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


فوتبال