مهارهای برتر هفته هشتم «لوشامپیونه»

لیگ فرانسه که به دلیل تغییر اسپانسر از لوشامپیونه به لیگ یک تغییر نام داده هفته هشتم خود را پشت سر گذاشت ......

لیگ فرانسه که به دلیل تغییر اسپانسر از لوشامپیونه به لیگ یک تغییر نام داده هفته هشتم خود را پشت سر گذاشت. مروری بر مهارهای برتر دروازه بانان در این هفته داشته باشیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال