مهارهای برتر هفته 24 «سری آ»

هفته 24 سری آ با گل های زیادی همراه بود. بطوریکه در ده بازی 33 گل ب ......

هفته 24 سری آ با گل های زیادی همراه بود. بطوریکه در ده بازی 33 گل به ثمر رسید که برابر میانگین بیش از سه گل در هر بازی بود. با این حال دروازبانان مطرح سری آ مهارهای زیبایی هم داشتند. در آستانه آغاز هفته بیست و پنجم بهترین سیو های هفته 24 سری آ از دروازه بانانی چون دوناروما، بوفون و هارت را ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال