مهارهای برتر هفته 35 «سری آ»

هفته سی و پنجم سری آ با تساوی یووه و تورینو و برد رم برابر میلان همراه بود تا جشن قهرمانی شاگردان آلگری به تعویق بیافتد ......

هفته سی و پنجم سری آ با تساوی یووه و تورینو و برد رم برابر میلان همراه بود تا جشن قهرمانی شاگردان آلگری به تعویق بیافتد. پنج مهار برتر هفته را از دروازه بانانی چون دوناروما و جو هارت ببینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال