مهارهای برتر هفته 36 «لوشامپیونه»

هفته 36 لیگ فرانسه با پیروزی لیون، مارسی و پاریسن ژرمن همراه بود. این هفته طی ده بازی سی گل به ثمر رسید و پنج تیم ......

هفته 36 لیگ فرانسه با پیروزی لیون، مارسی و پاریسن ژرمن همراه بود. این هفته طی ده بازی سی گل به ثمر رسید و پنج تیم توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند. مهارهای برتر هفته سی و ششم را با هم ببینیم.