مهارهای برتر هفته36«لیگ یک فرانسه»

هفته سی و ششم لوشامپیونه با برتری پاریسن ژرمن و موناکو همراه بود. طی ده دیدار این هفته پنج تیم موفق شدند دروازه خود ......

هفته سی و ششم لوشامپیونه با برتری پاریسن ژرمن و موناکو همراه بود. طی ده دیدار این هفته پنج تیم موفق شدند دروازه خود را بسته نگه دارند. مهارهای برتر این هفته را با هم ببینیم.

تگ ها


فوتبال