مهارهای دیدنی دروازه بانان «رئال مادرید» در تمرینات

رئال مادرید طی دو هفته آینده برای تعیین قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان دیدارهای حساسی خواهد داشت و مسئولیت بزرگی به دوش دروازه بانان این تیم خواهد بود ......

رئال مادرید طی دو هفته آینده برای تعیین قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان دیدارهای حساسی خواهد داشت و مسئولیت بزرگی به دوش دروازه بانان این تیم خواهد بود. به همین دلیل در آخرین تمرین رئال تمرینات ویژه ای برای سه دروازه بان تیم در نظر گرفته شده بود و آنها هم با مهارهایی که می بینید توانایی های خود را به مربیان شان نشان دادند!

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال