مهار استثنایی دروازه بان در فوتبال سالنی!

دروازه بانی در فوتبال سالنی در حالیکه از دروازه بیرون آمده شوت از راه دور بازیکن حریف را به زیبایی هرچه تمام تر مهار می کند ......

دروازه بانی در فوتبال سالنی در حالیکه از دروازه بیرون آمده شوت از راه دور بازیکن حریف را به زیبایی هرچه تمام تر مهار می کند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال