مهدی زاده: استوک حاج صفی دستم رو شکست/ویدیو

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با مهدی زاده بازیکن ماشین سازی را تماشا می کنید....

گفت و گوی اختصاصی خبرنگار مدال با مهدی زاده بازیکن ماشین سازی را تماشا می کنید.