مهدی قائدی در تمرینات استقلال حاضر شد

طبق صلاح ديد منصوريان تمرينات استقلال امروز در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد ......
طبق صلاح ديد منصوريان تمرينات استقلال امروز در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد ...

 طبق صلاح ديد منصوريان تمرينات استقلال امروز در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد. آبی پوشان ساعت ١٨:٣٠ در كمپ حجازى به انجام يک نوبت تمرين پرداختند.

مهدى قائدى بازيكن جوان استقلال كه موفق به حضور در تمرينات نشده بود امروز عصر اولين تمرين خود را انجام داد.