مهرداد میناوند و پیش‌بینی بسته‌ی ویژه مدال‌شو

مهرداد میناوند در پیش بینی بسته‌ی ویژه‌ مدال شو شرکت کرد....

مهرداد و حنیف کار پیش بینی بسته‌های ویژه مدال شو را شروع کردند. شما در کدام تیم هستید؟