مهری و سهرابیان چهار جلسه محروم شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رای خود درباره بازی گل گهر و تراکتور را اعلام کرد که بر اساس آن آرمین سهرابیان و سعید مهری هر یک دو بازی را باید دور از ترکیب باشند....

به گزارش "ورزش سه"، سه هفته پیش دیدار تیم های گل گهر و تراکتور بسیار جنجالی شد و نقطه عطف جنجال های آن درگیری سعید مهری و آرمین سهرابیان لحظاتی پس از سوت پایان بازی بود؛ جایی که آن در گوشه از زمین باهم دست به یقه شدند و بعد آتش درگیری تمام بازیکنان را فرا گرفت.

بلافاصله پس از پایان بازی کمیته انضباطی با صدور حکم موقت، هر دو بازیکن را تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم کرد و حالا حکم نهایی را صادر کرده است.

آرمین سهرابیان به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۳۰۰ریال جریمه نقدی محکوم می شود و با توجه به اینکه وی فاقد سابقه انضباطی است با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ یک جلسه محرومیت ایشان به مدت شش ماه تعلیق می گردد. بدیهی است در طول مدت تعلیق چنانچه رأی انضباطی برای ایشان صادر شود این تنبیه نیز اعمال خواهد شد.

سعید مهری  به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۲۰۰ریال جریمه نقدی محکوم و با توجه به اینکه وی شروع کننده نبوده و فاقد سابقه انضباطی می باشد با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ یک جلسه محرومیت ایشان نیز به مدت شش ماه تعلیق می شود. بدیهی است در طول مدت تعلیق چنانچه رأی انضباطی برای ایشان صادر شود این تنبیه قابل اعمال خواهد بود.

با صدور این رأی ، دستور موقت شماره ۵۵۰ مورخ ۵ بهمن ماه لغو میشود و همچنین با در نظر گرفتن یک جلسه محرومیت اعمال شده در طول مدت اجرای دستور موقت ، محرومیت تعلیقی و جریمه نقدی اعمال می گردد.

تگ ها


گل گهرسیرجان تراکتور سعید مهری آرمین سهرابیان