مهلت دوماهه به استقلال برای پرداخت پول انتقال شجاعیان

روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه بین مسئولان باشگاه استقلال و ماشین سازی برای رسیدگی به پرداخت نشدن قسط سوم پول انتقال شجاعیان از گسترش فولاد(ماشین سازی فعلی) به استقلال در کمیته تعیین وضعیت برگزار شد ......

روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه بین مسئولان باشگاه استقلال و ماشین سازی برای رسیدگی به پرداخت نشدن قسط سوم پول انتقال شجاعیان از گسترش فولاد(ماشین سازی فعلی) به استقلال در کمیته تعیین وضعیت برگزار شد.

در این نشست که از سوی باشگاه استقلال خطیر و مباشری حاضر بودند درخواست شد تا دو ماه فرصت داده شود تا قسط سوم به باشگاه ماشین سازی داده شود.

نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین سازی به دلیل اینکه دو ماه دیگر نقل و انتقالات نیم فصل شروع می شود این خواسته باشگاه استقلال را پذیرفته است تا اگر در این مدت باز هم باشگاه اتسقلال بدقولی کرد مقدمات بازگشت شجاعیان به ماشین سازی را فراهم کند. 

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال