موتو جی‌پی آلمان؛ دوربین آنبورد تیم هوندا

مسابقات موتو جیپی آلمان به پایان رسید و تیم هوندا توانست قهرمان این رقابت بشود ......

مسابقات موتو جی‌پی آلمان به پایان رسید و تیم هوندا توانست قهرمان این رقابت بشود. در این ویدیو نگاهی داریم به تصاویر دوربین آنبورد تیم هوندا.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس