موثرترین بازیکن تاریخ فوتبال!

بازیکنی به بازی می رود تا مطمئن شود تیمش پیروز میدان خواهد بود. ببینیم چه نقشی در جریان بازی ایفا می کند ......

بازیکنی به بازی می رود تا مطمئن شود تیمش پیروز میدان خواهد بود. ببینیم چه نقشی در جریان بازی ایفا می کند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال