موج تغییرات به تراکتورسازی هم رسید

با تغییرات به وجود آمده در سپاه عاشورای تبریز، هیئت مدیره تراکتورسازی هم دستخوش تغییراتی میشود ......

با تغییرات به وجود آمده در سپاه عاشورای تبریز، هیئت مدیره تراکتورسازی هم دستخوش تغییراتی می‌شود.
 با تغییرات به وجود آمده در سپاه عاشورای تبریز، سردار غلام عسگر کریمیان، رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی جای خود را به سردار عابدیان خرم خواهد داد.
سردار کریمیان، رئیس عاشورای تبریز بود و همزمان ریاست هئیت مدیره باشگاه تراکتورسازی را هم برعهده داشت. با رفتن کریمیان از سپاه عاشورا، عابدیان خرم جای او را در هیئت مدیره تراکتورسازی می‌گیرد و رئیس هیئت مدیره می‌شود.
قرار است در اولین جلسه هیئت مدیره، حکم سردار عابدیان خرم به عنوان رئیس هیئت مدیره صادر شود.

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال