موج‌سواری را ترويج نكنيم

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی-كار رسانه ورزشی قبل از هر چیزی انعكاس اخبار و رویدادهای ورزشی است و هر رسانه ای حق دارد برای پوشش خبری و تصویری رویدادی كه در متن و حاشیه ورزش رخ می دهد، با اعزام خبرنگار، عكاس، گزارشگر و تصویربردار اقدام كند اما اگر نفع ورزش را می خواهیم و مصلحت ورزش را در نظر می گیریم، برخی اتفاقات را به نفع ورزش نباید ببینیم ......

به گزارش مدال به نقل از خبر ورزشی-كار رسانه ورزشی قبل از هر چیزی انعكاس اخبار و رویدادهای ورزشی است و هر رسانه ای حق دارد برای پوشش خبری و تصویری رویدادی كه در متن و حاشیه ورزش رخ می دهد، با اعزام خبرنگار، عكاس، گزارشگر و تصویربردار اقدام كند اما اگر نفع ورزش را می خواهیم و مصلحت ورزش را در نظر می گیریم، برخی اتفاقات را به نفع ورزش نباید ببینیم.

 اینكه 20 نفر مقابل وزارت ورزش تجمع كنند و ما به عنوان رسانه ورزشی، خبرنگار و گزارشگر به این تجمع نه چندان خودجوش بفرستیم، قبل از هر چیز، رسمیت بخشیدن به این قبیل صف كشی های خیابانی است و به خیلی ها آدرس غلط می دهد، هر وقت قافیه تنگ آمد، آدم اجیر كنند و به این محل و آن محل بفرستند و در كانون توجه قرار بگیرند و امتیازی به دست بیاورند. اگر تجمع هزار نفری باشد، دیگر نمی شود یك جمعیت هزار نفری را نادیده گرفت اما تهیه گزارش از بیست و چند نفر، تشویق آدم ها به تجمع غیرقانونی است. اگرچه در جمع 20 و چند معترضی كه دیروز به وزارت ورزش رفتند، می شد تك و توك هوادار واقعی را پیدا كرد كه واقعاً نگران استقلال و آینده تیم هستند اما مشكل ما با نگرانی قلبی و دغدغه ذهنی این هواداران واقعی نیست، مشكل آدم های پشت این جریان هستند كه یك زمان به قصد آمدن و بار دیگر به قصد ماندن، این شوهای خیابانی را طراحی می كنند و مردم را به میدان می فرستند.

امروز اگر در استقلال قرار به تغییر باشد، كارنامه افتخاری به صراحت می گوید وقت رفتنش است و دیگر نیازی به صف كشی خیابانی نیست. حالا بماند كه عده ای می گویند صف كشی خیابانی با تئوری مهندسی معكوس انجام شده تا وزیر سر لج بیفتد و بگوید با صدای چند معترض، به مدیریت استقلال دست نمی زنم و آدم هایی كه هواداران می گویند وقت رفتن شان است، بمانند اما باور كنید حتی این تئوری هم دغدغه ما نیست. دغدغه این است كه دوباره آدم اجیر كردن و موج سواری روی احساسات پاك هواداران فوتبال مد شود.

موج سواری را ترویج نكنیم. بگذاریم مدیران با كارنامه خودشان و بر حسب عملكردشان بیایند و بروند، نه با هنر موج سواری و جریان سازی آنهایی كه از احساسات پاك مردم فوتبالدوست سوءاستفاده می كنند.

 

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال