مودریچ ؛ بهترین بازیکن جام جهانی/ تشویق جالب رییس جمهور کرواسی

مودریچ به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی انتخاب شد. از تشویق رییس جمهور کرواسی هم نباید ......

مودریچ به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی انتخاب شد.

از تشویق رییس جمهور کرواسی هم نباید گذشت.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال