مورد عجیب؛ قرارداد زیدان نصف دستمزد سیمونه!

بازگشت زیدان برای مربی فرانسوی درآمد بالایی هم به همراه داشته و قرارداد فصل گذشته او را که حدود 5/7میلیون یوروی در هر فصل بوده، تبدیل به دستمزدی 12میلیون یورویی کرده است ......

بازگشت زیدان برای مربی فرانسوی درآمد بالایی هم به همراه داشته و قرارداد فصل گذشته او را که حدود 5/7میلیون یوروی در هر فصل بوده، تبدیل به دستمزدی 12میلیون یورویی کرده است ...

بازگشت زیدان برای مربی فرانسوی درآمد بالایی هم به همراه داشته و قرارداد فصل گذشته او را که حدود 5/7میلیون یوروی در هر فصل بوده، تبدیل به دستمزدی 12میلیون یورویی کرده است. با این وجود دستمزد مردی که دوجام قهرمانی در لیگ قهرمانان برای مادریدی‌ها آورده است، چندان هم بالا نیست. در حالی که مورینیو دستمزدی 20میلیون یورویی از یونایتد می‌گیرد و دیگو سیمونه بابت هر فصل نشستن روی نیمکت اتلتیکومادرید 24میلوین یورو می‌گیرد.