مورینیوی این روزها با گذشته قابل مقایسه نیست

آلن شیرر اسطوره فوتبال انگلستان معتقد است ژوزه مورینیوی این روزها دیگر به مانند سال 2004 سرحال و پرانرژی نیست ......

آلن شیرر اسطوره فوتبال انگلستان معتقد است ژوزه مورینیوی این روزها دیگر به مانند سال 2004 سرحال و پرانرژی نیست ...


آلن شیرر اسطوره فوتبال انگلستان معتقد است ژوزه مورینیوی این روزها دیگر به مانند سال 2004 سرحال و پرانرژی نیست.
به گزارش خبرنگار مدال، آلن شیرر در مورد مورینیو به نشریه سان می گوید:
"مورینیو امسال چندین بازیکن جدید جذب کرد اما تمام طول تابستان در حال نالیدن بود. به سختی می توان او را با مورینیوی سال 2004 و اوایل ورودش به چلسی مقایسه کرد. آن ژوزه یک انسان بذله گو، خندان و گاهی گستاخ بود. اما این مورینیو که در یونایتد می بینیم به نظر شخصی پرخاشگر و اخمو است که به همه غر می زند.
نمی دانم آیا در تمرینات هم اینگونه است یا خیر اما برایم جالب است که ببینم در نهایت کنکاش های او با پل پوگبا به کجا خواهد رسید. پوگبا در جام جهانی درخشید و قهرمان شد اما در یونایتد این وظیفه مورینیوست که بهترین بازی را از او بگیرد."