موسوی قهرمان وزنه برداری ایران شد

دارنده مدال برنز جهان قهرمان وزنه برداری ایران شد. دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهر ......

دارنده مدال برنز جهان قهرمان وزنه برداری ایران شد.

دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در اهواز به پایان رسید و تکلیف قهرمانان سه وزن ۷۷، ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم مشخص شد.
ایوب موسوی دارنده مدال برنز جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم مقام نخست را به دست آورد.

نتایج روز دوم به شرح زیر است:

دسته ۷۷ کیلوگرم
حرکت یکضرب:
۱- حمید پورحسینی (لرستان): ۱۴۲کیلوگرم
۲- حسین بیرانوند(مازندران): ۱۴۲کیلوگرم
۳- حمید ملکی (ایلام): ۱۴۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- ایمان شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۷۱کیلوگرم
۲- محمدامین علیپور(خوزستان): ۱۷۰کیلوگرم
۳- حسین بیرانوند(مازندران): ۱۶۲کیلوگرم

مجموع:
۱- ایمان شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۳۰۸کیلوگرم
۲- محمدامین علیپور(خوزستان): ۳۰۷کیلوگرم
۳- حسین بیرانوند(مازندران): ۳۰۴کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۱۵۴کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۱۵۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۱۴۵ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۱۹۶کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۱۹۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۱۸۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۳۵۰کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۳۴۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۳۳۲ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- محمد زارعی (فارس): ۱۶۲کیلوگرم
۲- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۱۶۱کیلوگرم
۳- سعید میرحسینی (تهران): ۱۵۸ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۱۹۴کیلوگرم
۲- محمد زارعی (فارس): ۱۹۲کیلوگرم
۳- رحمان اورامه (خوزستان): ۱۹۱ کیلوگرم

مجموع:
۱- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۳۵۵کیلوگرم
۲- محمد زارعی (فارس): ۳۵۴کیلوگرم
۳- رحمان اورامه (خوزستان): ۳۴۶ کیلوگرم

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری