موسکو را از دید سلطان «اوربکس» ببینید

اوربکس از شاخه های نوظهور اکستریم اسپورتس است که در آن ورزشکاران بدون هیچ ابزار کمکی بناهای بلند شهری را فتح می کنند ......

«اوربکس» از شاخه های نوظهور اکستریم اسپورتس است که در آن ورزشکاران بدون هیچ ابزار کمکی بناهای بلند شهری را فتح می کنند.

«اولگ کریکت» به سلطان اوربکس مشهور است. او در سیبری دنیا آمده اما این روزها به فتح آسمان خراش های موسکو مشغول است. کریکت معتقد است که با نوعی اختلال به دنیا آمده است. او هیچ ترسی از ارتفاع ندارد و هرچه بالاتر می رود آرامتر می شود. در این ویدئو اولگ موسکو را با ترکیبی از تکنیک های اوربکس و پارکور به شما معرفی می کند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس