موقعیت گل با پرتاب اوت و کله معلق!

چند روز پیش دیدیم که چطور فوتبالیست زن با کله معلقی دیدنی پرتاب اوت را به پاس گل تبدیل کرد ......

چند روز پیش دیدیم که چطور فوتبالیست زن با کله معلقی دیدنی پرتاب اوت را به پاس گل تبدیل کرد. این باز فوتبالیست مردی را می بینیم که همین تکنیک دشوار را اجرا می کند اما از شانس بدش هم تیمی ها فرصت را از دست می دهند.

تگ ها


فوتبال