مولر، اواندفسکی و کیمیچ در چالش رام کردن سگ!

بایرنیها هم مثل میلان و پاریسن ژرمن سال نو را به چینیها تبریک گفتهاند. ستارههای بایرن در این ویدیو در چالش رام کردن سگ- که نم ......

بایرنی‌ها هم مثل میلان و پاریسن ژرمن سال نو را به چینی‌ها تبریک گفته‌اند. ستاره‌های بایرن در این ویدیو در چالش رام کردن سگ- که نماد سال جدید چینی‌هاست- شرکت کرده‌اند.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال