موگوتوتیا: ایران، تیم بزرگی است

بازیکن تیم ملی والیبال آمریکا گفت: ایران، تیم بزرگی است که پاسور و بازیکنان بزرگ و باتجربه‌ای دارد....

بازیکن تیم ملی والیبال آمریکا ادامه داد: ایران، تیم بزرگی است که پاسور و بازیکنان بزرگ و باتجربه‌ای دارد.

وی در پایان گفت: نکته مثبت این بازی برای ما این بود که تا امتیاز ‌آخر جنگیدیم و ناامید نشدیم.

تگ ها


والیبال تیم ملی والیبال ایران تیم ملی آمریکا