مکس موی تای؛ مبارزه «بانداساک» و «نوئنگسیام»

گزیده ای از مبارزه دو تن از برترین رزمیکاران موی تای در رقابتهای مکس موی تای تقدیم علاقهمندان میشود ......

گزیده ای از مبارزه دو تن از برترین رزمی‌کاران موی تای در رقابت‌های مکس موی تای تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی