مکس موی تای؛ مبارزه «سانساک» و «راستادا»

خلاصهای از مبارزه دیدنی سانساک و راستادا در دور اخیر مسابقات مکس موی تای در کشور تایلند تقدیم علاقهمندان میشود ......

خلاصه‌ای از مبارزه دیدنی سانساک و راستادا در دور اخیر مسابقات مکس موی تای در کشور تایلند تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی