میراسماعیلی نایب رئیس جودوی آسیای مرکزی

آرش مبراسماعیلی به عنوان نایب رئیس آسیای مرکزی انتخاب شد...

رئیس فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش ایران در انتخابات امروز مناطق آسیا به عنوان نایب رئیس آسیای مرکزی انتخاب شد.
به گزارش مدال، انتخابات مناطق آسیا بعدازظهر امروز در هتل رویال شهر فجیره امارات برگزار شد. در این انتخابات، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب شد.
ریاست این منطقه از آسیا نیز بر عهده نماینده کشور قرقیزستان خواهد بود.

تگ ها


جودو