میزان مصدومیت خلعتبری شنبه مشخص می‌شود

طبق اعلام کادر پزشکی ذوب‌آهن میزبان مصدومیت خلعتبری روز شنبه مشخص می‌شود....
طبق اعلام کادر پزشکی ذوب‌آهن میزبان مصدومیت خلعتبری روز شنبه مشخص می‌شود.

به گزارش مدال، طبق اعلام کادر پزشکی ذوب آهن میزان مصدومیت و زمان درمان محمدرضا خلعتبری روز شنبه و پس از معاینات نهایی مشخص خواهد شد.

این بازیکن که به تازگی در نیم فصل دوم به ذوب آهن پیوسته است در دیدار با نساجی پس از برخورد بازیکن حریف با زانویش دچار مصدومیت شد.