میلاد محمدی در ترکیب گروژنی برابر لوکوموتیو

میلاد محمدی در ترکیب گروژنی در مقابل لوکوموتیو قرار گرفت...

میلاد محمدی در ترکیب گروژنی در مقابل لوکوموتیو قرار گرفت

در هفته بیست و سوم لیگ روسیه احمد گروژنی به مصاف لوکوموتیو مسکو خواهد رفت.

به گزارش مدال، بر این اساس ترکیب گروژنی برای این بازی اعلام شد که میلاد محمدی در ترکیب ثابت تیمش برای این دیدار حضور دارد.