میلان به هر قیمتی شده می خواهد اوبامیانگ را جذب کند.

باشگاه تیانجین چین همچنان از رقابت برای جذبپیر امریک اوبامیانگدست نکشیده است و امیدوار است تا بتواند رضایت بازیکن را جلب کند ......

باشگاه تیانجین چین همچنان از رقابت برای جذب پیر امریک اوبامیانگ دست نکشیده است و امیدوار است تا بتواند رضایت بازیکن را جلب کند. با این حال میلانی ها هم بیکار ننشسته اند.

به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، مهاجم گابنی دورتموند، خواستار دستمزد بالایی است، رقمی که میلان نمی خواهد پرداخت کند و به دنبال توافق با او در مبلغی مشخص است. همین امر سبب شده سران دیاولو با نمایندگان این بازیکن جلسه ای برگزار کنند تا پیش از تور چین، اوبامیانگ به ترکیب تیم اضافه شود.

از سوی دیگر خود بازیکن نمی خواهد به چین برود اما تیانجین به تلاش ادامه خواهد داد. روسونری شدیدا خواستار جذب اوبامیانگ است و این هفته با جلسه ای که برگزار خواهد شد، همه چیز مشخص می شود.

تگ ها


اخبار روز پیر امریک اوبامیانگ آث میلان فوتبال