میلان هم از پول نفت اعراب بی نصیب نمی‌ماند

یک گروه سرمایه گذاری عرب قصد سرمایه‌گذاری در باشگاه میلان را دارند....

یک گروه سرمایه گذاری عرب قصد سرمایه‌گذاری در باشگاه میلان را دارند.

این گروه سرمایه‌گذاری به عنوان سهامدار جزئی برای کمک به مالکان فعلی باشگاه به آن‌ها کمک خواهند کرد.

به گزارش مدال به نقل از گاتزتا، گفته می‌شود یک گروه سرمایه‌گذاری عرب که قصد کمک به روسونری را دارند مثل الیوت یک غول سرمایه‌گذاری هستند. 
این گروه می‌توانند به عنوان سهامدار جزئی در میلان فعالیت کنند سهام آنها از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
با این حال آن‌ها از نظر مالی به باشگاه کمک مستقیم نمی‌کنند بلکه فقط باعث می‌شوند فشار کمتری به مالکان فعلی بیاید.