نابغه 10 ساله فلسطینی رسما یوونتوسی شد

باشگاه یوونتوس رسما استعداد ده ساله فوتبال فلسطین، راشد الهجاوی را به خدمت گرفت ......

باشگاه یوونتوس رسما استعداد ده ساله فوتبال فلسطین، راشد الهجاوی را به خدمت گرفت.

وب سایت رسمی باشگاه با انتشار این ویدئو گوشه ای از استعدادهای تکنیکی فوق العاده او را منتشر کرده که با هم می بینیم.

تگ ها


سری آ فوتبال