نادال-فدرر؛ نخستین تقابل در نیمه نهایی ویمبلدون

رافائل نادال و راجر فدرر دو تنیسور مطرح جهان امروز پس از 11 سال و برای نخستین بار در مرحله نیمه نهایی تنیس ویمبلدون مقابل هم قرار خواهند گرفت....

2 تنیسور مطرح جهان برای نخستین بار بعد از 11 سال امروز در مرحله نیمه‌نهایی ویمبلدون مقابل هم قرار می‌گیرند.

به گزارش مدال، راجر فدرر و رافائل نادال 2 تنیسور مطرح جهان پس از 11 سال برای نخستین بار در مرحله نیمه‌نهایی تنیس ویمبلدون امروز مقابل هم قرار می‌گیرند.

آمار این دو تنیسور را در زیر مشاهده می‌کنید:

رافائل نادال
سن: 33 سال
رنکینگ جهانی: 2
عناوین گرنداسلم: 18 دوره در سالهای (اوپن استرالیا 2009، اوپن فرانسه 2005، 2006، 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 ، ویمبلدون 2008، 2010، اوپن آمریکا در سالهای 2010، 2013 و 2017)
بهترین عملکرد در ویمبلدون 2018: قهرمانی سالهای 2008 و 2010
نادال در مسابقات ویمبلدون 2019 فقط یک ست را آن هم مقابل نیک کرگیوس از دست داده است.

راجر فدرر
سن: 37 سال
رنکینگ جهانی: 3
عناوین قهرمانی گرنداسلم: 20 عنوان در سالهای (اوپن استرالیا 2004، 2006, 2007, 2010, 2017, 2018، اوپن فرانسه 2009، ویمبلدون 2003، 2004، 2005 2006, 2007, 2009, 2012, 2017، اوپن آمریکا 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
بهترین عملکرد ویمبلدون: قهرمانی در سالهای 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017
فدرر در مسابقات ویمبلدون 2 ست را از دست داده است.
این تنیسور 37 ساله سوئیسی در مسابقات زمین چمن رکوردی بهتر از نادال داشته است.

اخبار مرتبط:
در انتظار یک جدال تماشایی؛ فدرر-نادال در نیمه نهایی تنیس ویمبلدون

تگ ها


مسابقات تنیس تنیسور سوئیسی تنیس ویمبلدون تنیس رافائل نادال راجر فدرر تنیس