ناراحتی شدید کالدرون از پر بودن لیست

سرمربی پرسپولیس از پر بودن لیست تیمش ناراحت است....

سرمربی پرسپولیس از پر بودن لیست تیمش ناراحت است.

به گزارش مدال،گابریل کالدرون به شدت تاکید کرده نیاز به یک مهاجم دارد و چند باری به باشگاه گفته چرا وقتی تیم مهاجم می خواهد لیست پر شده و هنوز هم در دیگر خطوط بازیکن جذب می شود.

کالدرون برای جذب مهاجم هایی که باشگاه معرفی کرده وقت گذاشته و شخصا فیلم بازی چند مهاجم خارجی را تماشا کرده و برخی گزینه ها را هم دستیار او زیر نظر گرفته اند.باید دید در نهایت وضعیت جذب مهاجم به کجا خواهد رسید.

اخبارمرتبط:

مهاجم کامرونی در لیست خرید پرسپولیس