ناظر بر سر ما فریاد زد/ عملکرد فنی سپاهان بهتر از ما بود

سرمربی تیم والیبال سایپا تهران پس از شکست تیمش مقابل سپاهان گفت: تیم سپاهان عملکرد فنی بهتری از ما داشت و باید این باخت را آسیب شناسی کنیم....

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه پس از شکست تیم سایپا مقابل تیم سپاهان درباره اعتراض هایش در جریان بازی گفت: در مواقعی از بازی حق تیم ما تضعیف می شد و باید از تیم دفاع می کردم. نمی دانم چرا از ویدئوچک استفاده نمی شود. تیم ما برای شرکت در مسابقات هزینه های زیادی انجام می دهد. امروز در برابر تیم قدرتمند سپاهان بازی داشتیم. پایاپای بالا می رفتیم و در مواقعی که نیاز به ویدئوچک بود اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سه هوادار تیم سپاهان نیز از بالا تیمشان را تشویق می کردند و زمانی که به ناظر اعتراض کردیم به جای اینکه شرایط را درست کند، بر سر ما فریاد می زدند.

سرمربی تیم والیبال سایپا افزود: امروز با تیم قدرتمندی بازی داشتیم. عملکرد فنی آنها از ما بالاتر بود. آنها در همه فاکتورها از ما بهتر بودند. ایراداتی داشتیم که باید آسیب شناسی کنیم. یک بازی عقب مانده با ورامین داشتیم و باید تیم را برای این بازی ترمیم و انرژی را شارژ کنیم.

تگ ها


مصطفی کارخانه لیگ برتر والیبال تیم والیبال سپاهان