ناظمی: در فصل جدید توسعه و حرکت فدراسیون هستیم

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: در فصل جدید توسعه و حرکت فدراسیون هستیم و با رویکرد توانمند سازی اقتصادی و آموزش و پوشش همه اعضا برنامه‌های خود را ادامه می‌دهیم....

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: خوشبختانه در فصل جدید توسعه و حرکت فدراسیون هستیم و با رویکرد توانمند سازی اقتصادی  و آموزش و پوشش همه اعضا برنامه‌های خود را ادامه می‌دهیم.

مازیار ناظمی با تقدیر مجدد از زحمات همکاران خود در فدراسیون، کمیته‌ها و هیئت‌های استانی گفت: تمامی فرایندهای مالی و اجرایی فدراسیون بایستی به صورت سیستمی باشد خصوصا در مواردی که شبهه و فساد ممکن است بوجود بیاورد. شفافیت و نظارت بر کلیه امور بایستی حاکم باشد و عملکرد تمامی بخش‌ها یا سامانه و سیستم‌های مرتبط و یکپارچه کاملا روشن و قابل محاسبه است.

وی تقویت آکادمی های استانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: حرکت و نظم آکادمی فدراسیون ستودنی است و امیدوارم ثمره آن به زودی در حوزه آموزش و توانمندسازی توام با عدالت نمایان شود.

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان مازیار ناظمی اتومبیل رانی