نامجومطلق در گفت و گو با مدال: شفر به جلسه بیاید تا بداند هدف ما آسیب زدن نیست/ درباره جباری حرفی نزدیم

عضو کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: درباره مجتبی جباری بحثی در جلسات نداشتیم ......

عضو کمیته فنی باشگاه استقلال گفت: درباره مجتبی جباری بحثی در جلسات نداشتیم.
مجید نامجو مطلق عضو کمیته فنی باشگاه استقلال در گفت گو با خبرنگار مدال درباره ساز و کار این کمیته و دو جلسه قبلی آنها اظهار داشت: دو نشست خوب داشتیم و از اول هم دنبال این بودیم که این کمیته مثل گذشته حالت تشریفاتی نداشته باشد و بتواند با نظرات خود بر روند تیم تاثیرات مثبت داشته باشد. مطمئنا اگر بدانیم این تاثیرگذاری وجود ندارد و حضورمان کمکی نمی کند ادامه نمی دهیم و حداقل درباره خودم می توانم بگویم که ادامه نخواهم داد.
وی افزود: خوشبختانه در دو جلسه قبلی صحبت های خوبی مطرح شد. البته درباره جزئیات باید آقای مظلومی به عنوان سخنگو صحبت کنند و بنده فقط درباره کلیات این کمیته نظراتم را می گویم.
پیشکسوت باشگاه استقلال تهران درباره این موضوع که برخی می گویند شفر این کمیته را برای خودش تهدید می داند گفت: البته ما قرار نیست به شخص آقای شفر کمک نمیم و هدف ما کمک به استقلال است. نه با آقای شفر دشمن هستیم و نه دوست صمیمی بلکه نیت مان کمک به بهبود شرایطی تیم است اما بار دیگر تاکید می کنم که اگر هزار ساعت هم جلسه بگذاریم و تاثیری نداشته باشد بی فایده است.
نامجو مطلق درباره غیبت شفر در دو جلسه قبلی کمیته فنی نیز گفت:توصیه ما این بوده که ایشان در جلسه بعدی حاضر شوند تا با این حضور متوجه شوند که این کمیته به دنبال منافع شخصی نیست و نمی خواهد به سرمربی تیم آسیبی بزند. تا خود آقای شفر در جلسات حاضر نشود نمی توان ذهنیت درست این کمیته را به ایشان منتقل کرد. واقعیت این است که شخصا اگر بدانم این اتفاق یعنی القای درست این ذهنیت به سرمربی تیم صورت نگرفته و نمی گیرد از ادامه فعالیت در کمیته فنی عذرخواهی می کنم.
وی در پایان درباره حضور احتمالی مجتبی جباری در کادر فنی استقلال گفت: بنده در جریان نیستم و آقای مظلومی بهتر می توانند پاسخ بدهند. البته در دو جلسه قبلی کمیته فنی صحبتی در اینباره نداشتیم.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال