نامزدهای بهترین مهاجم راست «بوندسلیگا» در فصل 2017-2016

آرین روبن از بایرن مونیخ، عثمان دمبله و کریستین پولیسیک از دورتموند نامزدهای بهترین مهاجم راست بوندسلیگا در فصل 2017-2016 بوده اند ......

آرین روبن از بایرن مونیخ، عثمان دمبله و کریستین پولیسیک از دورتموند نامزدهای بهترین مهاجم راست بوندسلیگا در فصل 2017-2016 بوده اند.