نامزدهای بهترین هافبک وسط بوندسلیگا در فصل 2017-2016

جولین ویگل از دورتموند، نبی کیتا از لایپزیک و سباستین رودی از هافنهایم به عنوان نامزدهای بهترین هافبک وسط فصل بوندسلیگا انتخاب شده اند ......

جولین ویگل از دورتموند، نبی کیتا از لایپزیک و سباستین رودی از هافنهایم به عنوان نامزدهای بهترین هافبک وسط فصل بوندسلیگا انتخاب شده اند. به نظر شما عملکرد کدامشان در طول فصل بهتر بوده است؟