نامزدهای بهترین هافبک چپ «بوندسلیگا» در فصل 2017-2016

فورسبرگ، گنابری و گریفو به عنوان نامزدهای بهترین هافبک چپ بوندسلیگا در فصل جاری انتخاب شده اند ......

فورسبرگ، گنابری و گریفو به عنوان نامزدهای بهترین هافبک چپ بوندسلیگا در فصل جاری انتخاب شده اند. به نظر شما کدامیک بهترین عملکرد را داشته اند؟

تگ ها


Bundesliga فوتبال