نامزدهای تیم منتخب فصل 2017-2016 در «بوندسلیگا»

......

فصل جدید بوندسلیگا در نهایت با قهرمانی بایرن مونیخ تمام شد. به نظر شما کدامیک از این ستاره ها لایق حضور در تیم منتخب سال بوده اند؟

تگ ها


Bundesliga فوتبال