نامزدهای جایزه پوشکاش فیفا 2018؛ بنیامین پاوارد

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای بنیامین پاوارد به تیم آرژانتین در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای بنیامین پاوارد به تیم آرژانتین در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است.

تگ ها


فوتبال